Blog

LASERSKO SKENIRANJE LIDAR

Mobilno lasersko skeniranje (MLS)

Mobilno lasersko skeniranje (MLS) predstavlja sistem za akviziciju prostornih podataka. Osnovne jedinice ovog sistema su laserksi skener, GNSS prijemnik i inercijalna jedinica (IMU). Umesto merenja svakog detalja pojedinačno na terenu na tradicionalan način, dobija se 3D oblak tačaka sa znatno većim nivoom detaljnosti.
MLS nudi nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne metode merenja koridora, uključujući veliku brzinu sakupljanja podataka, obimna topografska merenja, minimizaciju grešaka i upitnih podataka.